Programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt uchwalane przez rady gmin

Informacja w sprawie „Zasad dobrych praktyk w sprawie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, uchwalanych przez rady gmin”, opracowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii przy współudziale przedstawicieli niektórych organizacji działających na rzecz zwierząt, Urzędów Miast oraz po uwzględnieniu opinii nadesłanych do Głównego Inspektoratu Weterynarii przez organy samorządu terytorialnego.

Autor: Grzegorz Dobkiewicz
Data utworzenia: 02.12.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.02.2018 - 11:56