Lokalne Partnerstwo ds. Wody

W 2020 roku z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przystąpiono do wdrażania działań związanych z tworzeniem lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW), czyli sieci efektywnej współpracy pomiędzy wszystkimi kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wodnymi w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym.

W Wielkopolsce do pilotażu LPW wytypowano powiat kolski. Zadaniem LPW było między innymi wypracowanie rekomendacji dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie potrzeb oraz możliwości podjęcia działań związanych ze zwiększeniem dyspozycyjnych zasobów wodnych w rolnictwie, roli poszczególnych podmiotów LPW, w tym doradztwa ds. wody, a także propozycji rozwiązań systemowych. W przyszłym roku LPW mają zacząć działać w każdym powiecie w kraju.

Autor: Hubert Osowicz
Data utworzenia: 21.12.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 21.12.2020 - 13:14
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2021 - 13:29