Kupuj świadomie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi szereg działań informacyjno – promocyjnych dotyczących rynku żywności wysokiej jakości. Inicjatywa ma na celu budowanie patriotyzmu konsumenckiego oraz wzrost konkurencyjności polskiej żywności.

Opracowano broszurę, której treść ma zachęcić konsumentów do podejmowania świadomych decyzji zakupowych, także w oparciu o istniejące systemy i znaki jakości, wskazując na ich rolę i znaczenie.

Autor: Zbigniew Król
Data utworzenia: 18.03.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 18.03.2019 - 11:39
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.03.2019 - 10:41