Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

12 marca 2022r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583). Nowe rozwiązania obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022r.  – ustawa reguluje m. in.:

 • zasady powierzania pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • niektóre uprawnienia obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny
 • zasady przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy oraz okresów ważności dokumentów pobytowych
 • zasady kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy,
 • zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Kogo dotyczą przepisy o pomocy obywatelom Ukrainy?

Specjalne rozwiązania dotyczą przede wszystkim obywateli Ukrainy przybywających do Polski od 24.02.2022 r. Przepisy regulują również sytuację pobytową i dostęp do rynku pracy, obywateli Ukrainy, którzy przebywali w Polsce legalnie przed wybuchem konfliktu i zamierzają w Polsce pozostać.

Najważniejsze uprawnienia obywateli Ukrainy przybywających do Polski od 24.02.2022 r.

 • legalny pobyt przez okres 18 miesięcy od 24.02.2022r. – legalny pobyt wynika z ustawy, nie trzeba go potwierdzać ani składać wniosku o wydanie dokumentu, który to potwierdza
 • możliwość podjęcia zatrudnienia bez zezwolenia – pracodawca ma jedynie obowiązek zgłoszenia tego faktu do powiatowego urzędu pracy
 • możliwość pojęcia działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele Polski
 • możliwość wystąpienia o nadanie nr PESEL
 • dostęp do opieki medycznej
 • dostęp do pomocy społecznej
 • dostęp do szkół, przedszkoli, żłobków

Uprawnienia obywateli Ukrainy przebywających w Polsce legalnie, również przed 24.02.2022 r.

 • - możliwość podjęcia zatrudnienia bez zezwolenia – pracodawca ma jedynie obowiązek zgłoszenia tego faktu do urzędu pracy,
 • - przedłużenie legalności pobytu i ważności posiadanych dokumentów, w tym m.in. zezwoleń na pobyt czasowy, wiz.

Więcej informacji w naszych ulotkach:

Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 14.03.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.03.2022 - 08:42
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.03.2022 - 19:03