Rozstrzygnięcie naboru wniosków o dofinansowanie prowadzonego we wrześniu 2018 r.

Lista zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w Wielkopolsce w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

Autor: Sylwia Menes
Data utworzenia: 09.05.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.05.2019 - 13:50
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.10.2019 - 14:26