Rozstrzygnięcie naboru wniosków Funduszu Dróg Samorządowych - marzec 2019

Lista zmieniona nr 1 zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

 Lista zmieniona nr 1 - podstawowa - gminy
 Lista zmieniona nr 1 - podstawowa - powiaty

 Lista zmieniona nr 1 - rezerwowa - gminy
 Lista zmieniona nr 1 - rezerwowa - powiaty
 Lista zmieniona nr 1 - podsumowanie

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o dofinansowanie prowadzonego w marcu 2019 roku

Autor: Sylwia Menes, Beata Matelska
Data utworzenia: 03.09.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.09.2019 - 12:42
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.11.2019 - 13:14