Zapytania ofertowe

Status Nazwa
wszczęty Remont instalacji elektrycznych wraz z wymianą kompletnych rozdzielnic piętrowych z wyposażeniem, osprzętem instalacji elektrycznej w ilości 4 sztuk znajdujących się w budynku „C” Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy ...
wszczęty Zakup materiałów reklamowych zawierających logotyp Programu Senior+
wszczęty Dostęp do szerokopasmowego Internetu – łącze podstawowe symetryczne - 1 szt.
wszczęty Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Biała, gm. Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie
wszczęty Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Witaszyce, gm. Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie
wszczęty Świadczenie usługi pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wszczęty Zakup i uruchomienie stacjonarnej pętli indukcyjnej
wszczęty Świadczenie usługi światłowodowego dostępu do Internetu w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, ul. Pokrzywno 8, 61-315 Poznań
wszczęty Wykonanie naprawy urządzenia UPS AROS FLEXUS FT-H20/A0
wszczęty Świadczenie usługi SIP Trunk na łączu podstawowym i zapasowym do obsługi centrali telefonicznej VoIP zlokalizowanej w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

Pages