Zapytania ofertowe

Status Nazwa
wszczęty Świadczenie usługi SIP Trunk na łączu podstawowym i zapasowym do obsługi centrali telefonicznej VoIP zlokalizowanej w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
wszczęty Zakup usługi najmu trzech pomieszczeń biurowych, zwanych dalej przedmiotem najmu, zlokalizowanych w budynku położonym w Poznaniu, wyposażonym w infrastrukturę dla osób z niepełnosprawnością
zakończony Odnowienie i kontynuacja sygnatur bezpieczeństwa dla zarejestrowanego urządzenia brzegowego FortiGate 400E
zakończony Zakup materiałów reklamowych zawierających logotyp Programu Senior+
zakończony Dostęp do szerokopasmowego Internetu – łącze podstawowe symetryczne - 1 szt.
zakończony Świadczenia usługi pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej
zakończony Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Biała, gm. Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie
zakończony Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Witaszyce, gm. Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie
zakończony Zakup wieczystych licencji na oprogramowanie LOG Plus służące do zarządzania infrastrukturą informatyczną wraz z rocznym wsparciem dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Świadczenie usługi pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Pages