Rozpatrywanie odwołań od decyzji organów I instancji

Rozpatrywanie odwołań od decyzji organów I instancji  w zakresie ustawy z dnia z dnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bezpośrednie informacje można uzyskać pod numerem tel: 61 8541 431,  61 8541 277, 61 8541 240, 61 8541 758 oraz 693 960 657 oraz email: rynekpracy@poznan.uw.gov.pl i ps@poznan.uw.gov.pl.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2021 r poz.1100.
Autor: Jolanta Ott-Kozeńska
Data utworzenia: 25.04.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 25.04.2019 - 14:22
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.01.2022 - 12:16