Wnioski do pobrania

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Wielkopolski. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie WUW pod adresem: https://www.poznan.uw.gov.pl/ochrona-danych-osobowych

Architektura i Budownictwo

Serwis e-Budownictwo

Grafika zachęcająca do składania wniosków 0n-line

Druki do pobrania:

 1.  Wniosek o pozwolenie na budowę
 2.  Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę
 3.  Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego
 4.   Wniosek o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego
 5.  Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
 6.  Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych
 7.  Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 8.  Zgłoszenie rozbiórki
 9.  Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowy
 10.  Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszeni
 11.  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 12.   Wniosek o wydanie dziennika budowy
 13.  Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane
 14.   Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
 15.  Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych
 16.  Informacja uzupełniające

Inwestycje i Zagospodarowanie Przestrzenne

Druki do pobrania

 1.  Formularz wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 22.10.2008
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 24.05.2018 - 12:40
Ostatnia aktualizacja: Grażyna Kaznowska
Data aktualizacji: 06.06.2024 - 07:44