Program Osłonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej”

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej każdego roku ogłasza otwarty konkurs na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej”. W roku 2024 budżet projektu to kwota  3 000 000 zł.

Głównym celem Programu jest wzmocnienie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy domowej. Projekt skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z poziomu Gminy, Powiatu oraz Województwa.

W Programie określono następujące priorytety, w ramach których będą dofinansowane działania wynikające z realizacji projektów:  

  • Priorytet  I - Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy domowej.
  • Priorytet II - Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy domowej.
  • Priorytet III - Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób zagrożonych lub doznających przemocy domowej.
  • Priorytet IV - Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży ze środowisk, w których występuje zjawisko przemocy domowej.

W 2024 r. merytoryczna ocena projektów przeprowadzona będzie ze szczególnym wyróżnieniem projektów uwzględniających działania w ramach Priorytetu III - Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób doznających przemocy domowej.

Wnioski należy składać do dnia 25 marca 2024 r. do Urzędu Wojewódzkiego, gdzie po dokonaniu oceny formalnej oraz wstępnej oceny merytorycznej, zostaną one przekazane na etap centralny do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Autor: Jacek Mruczyk
Data utworzenia: 08.03.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 08.03.2024 - 13:37
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.03.2024 - 13:39