Ochrona przeciwpowodziowa

Zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, z dniem 1 stycznia 2018 roku przypisała wojewodom zadanie w brzmieniu: Wojewodowie wyposażają i utrzymują wojewódzkie magazyny przeciwpowodziowe. Realizację spraw związanych z funkcjonowaniem wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego przypisano Oddziałowi Logistyki i Spraw Organizacyjnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (WBiZK WUW w Poznaniu).

Sposób gospodarowania materiałami przeciwpowodziowymi określony jest w Instrukcji gospodarowania mieniem w wojewódzkim magazynie przeciwpowodziowym, zatwierdzanej przez Dyrektora Generalnego WUW w Poznaniu. Wykaz zasobów przeciwpowodziowych jest określany jako normatyw wyposażenia magazynu z uwzględnieniem analizy zagrożenia powodziowego, ujętego w Planie operacyjnym ochrony przed powodzią województwa wielkopolskiego, który skorelowany jest z Wojewódzkim planem zarządzania kryzysowego.

Asortyment przeciwpowodziowy, zgromadzony w wojewódzkim magazynie przeciwpowodziowym w Borkach k. Słupcy (pow. słupecki), może być wykorzystany (wydany) w związku z wystąpieniem zagrożenia powodziowego, powodzi lub innej sytuacji kryzysowej tego wymagającej według decyzji Wojewody lub upoważnionego do tego Dyrektora WBiZK WUW w Poznaniu.

Aktualny wykaz zasobów przeciwpowodziowych zawarty jest w dedykowanej aplikacji magazynowej, prowadzonej w WBiZK WUW w Poznaniu. Wśród wspomnianych zasobów można wymienić np.:

  • worki przeciwpowodziowe;
  • zapory przeciwpowodziowe;
  • geowłókninę;
  • folię i plandeki;
  • specjalistyczny sprzęt przeciwpowodziowy.

Magazyn Przeciwpow. Borki1: hala magazynowa nr 1Magazyn Przeciwpow. Borki1: hala magazynowa nr  2Magazyn Przeciwpow. Borki 3: zbiornik wodny przeciwpożarowyMagazyn Przeciwpow. Borki 4: zasoby magazynoweMagazyn Przeciwpow. Borki 5: zasoby magazynoweMagazyn Przeciwpow. Borki 6: wózek widłowy

Autor: Marta Marciniak - Świderska
Data utworzenia: 06.11.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 06.11.2023 - 09:53
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.11.2023 - 14:06