Sieć łączności radiowej ZK

Administracja Siecią łączności radiowej Wojewody Wielkopolskiego

System zapasowej łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego (oraz ratownictwa medycznego i m.in. systemu ostrzegania i alarmowania) oparty jest o standard cyfrowej łączności Digital Mobile Radio (DMR). Pozwala on udostępniać w jednym kanale radiowym dwie niezależne szczeliny czasowe, co z kolei umożliwia prowadzenie dwóch niezależnych rozmów w tym samym czasie (tzw. Time Division Multiple Access).

W ramach urządzeń końcowych wykorzystywane są radia nasobne (ręczne) , przewoźne oraz bazowe. Jest to spójny, cyfrowy system oparty o stacje retransmisyjne (tzw. przemienniki radiowe) na terenie województwa w celu zapewnienia maksymalnej propagacji. Stacje radiowe wraz z systemami masztowo – antenowymi instalowane są w miejscach zapewniających odpowiedni system masztowy.

Ważnym uzupełniającym aspektem funkcjonowania powyższych systemów jest usieciowienie przemienników, tj. zapewnienie łączy transmisji danych (utworzenie podsieci IP) w celu zestawiania połączeń odległych lokalizacji oraz monitorowania i rekonfiguracji stacji. Umożliwia tworzenie dynamicznych grup użytkowników radiotelefonów, znajdujących się w odległych od siebie miejscach województwa.

Jest to system zapewniający korespondencję radiową o stałym obszarze pracy, służący do łączności pomiędzy jednostkami, służbami, strażami i inspekcjami podległymi Wojewodzie Wielkopolskiemu, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, koordynacji działań ratowniczych i alarmowania, realizacji zadań obronnych, w tym zapewnienia ciągłości podejmowania decyzji i działań systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. Wspólnym celem ww. zadań jest utrzymanie kluczowej wymiany informacji na wypadek utraty bądź ograniczenia podstawowej łączności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli.

Łączność radiowa wykorzystywana jest również na potrzeby systemu alarmowania województwa wielkopolskiego Jest to zestaw urządzeń pracujących w ramach wzajemnych powiązań funkcjonalnych i komunikacyjnych, służący konfiguracji, sprawdzaniu i włączaniu syren alarmowych.

Głównym zadaniem logistycznym w zakresie ww. systemu jest utrzymanie infrastruktury masztowej, sieciowej architektury systemu nadawczo - odbiorczego, w tym m.in. konserwacja, serwis, zapewnienie zasilania i mediów transmisji i in.   

Maszt radiowy Poznań 1: system masztowo - antenowy kratowyMaszt radiowy Poznań 2: maszt rurowy kotwionyMaszt radiowy Poznań 3: systemy masztowo - antenowe kratoweMaszt radiowy Kalisz: maszt stalowy rurowy zastrzałowy

Autor: Marek Pondel
Data utworzenia: 06.11.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 06.11.2023 - 10:00
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.11.2023 - 14:08