Kontakt

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Zdrowia
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych
pokój 568A tel. 61 – 854 13 26 zd@poznan.uw.gov.pl

Doskonalenie zawodowe dyspozytorów medycznych
Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy
Kursy doskonalące ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych
pokój 569A tel. 61 – 854 17 02, 694 818 527 zd@poznan.uw.gov.pl

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 08.01.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 08.01.2019 - 08:37
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.01.2020 - 11:18