Punkt Obsługi Klienta

W ramach Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu działa Punkt Obsługi Klienta (POK).

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
pokój nr 018 w budynku B
tel. 61 854 10 70

Punkt Obsługi Klienta, ze względu na obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), nie udziela telefonicznie informacji dotyczących statusu spraw i wniosków. Pracownicy POK przekazują jedynie informacje ogólne na temat zasad związanych z koordynacją świadczeń, obowiązujących procedur składania wniosków w Polsce oraz wymaganych dokumentów na potrzeby formularzy zagranicznych. 

Sekretariat Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, podobnie jak Punkt Obsługi Klienta, nie udziela informacji o statusie prowadzonych spraw.

Pracownicy POK przyjmują dokumenty do wezwań kierowanych do wnioskodawców w celu uzupełnienia informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosków, bądź też w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania instytucji zagranicznych.  

Dyżur telefoniczny w Punkcie Obsługi Klienta pełniony jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-14.00 pod numerem telefonu 61 854 10 70.

Każdy wnioskodawca, będący stroną postępowania administracyjnego, ma prawo wglądu w akta sprawy i otrzymania informacji dotyczącej statusu jej realizacji. W tym celu należy  wcześniej skontaktować się telefonicznie z Punktem Obsługi Klienta, aby uzgodnić dogodny termin i godzinę spotkania.

Sekretariat Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, podobnie jak Punkt Obsługi Klienta, nie udziela informacji o statusie prowadzonych spraw.

Autor: Agnieszka Ruszkiewicz
Data utworzenia: 09.03.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.03.2018 - 08:21
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 08.04.2024 - 13:20