Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

W związku z przepisami ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1675) z dniem 1 lipca 2024 r. nastąpiła likwidacja Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu.

Strony postępowań mogą uzyskać informację na temat spraw, które były prowadzone przed Komisją pod dotychczasowymi numerami telefonów: 61 854 1826 oraz 61 854 1267.

Działalność Komisji została zastąpiona Funduszem Kompensacyjnym Zdarzeń Medycznych, działającym przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Szczegółowe informację na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rpp/fundusz-kompensacyjny-zdarzen-medycznych

Autor: Julia Szymańska
Data utworzenia: 02.07.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.07.2024 - 10:36
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.07.2024 - 10:37