Ochrona danych osobowych

Informacja dla uczestników spotkań i uroczystości organizowanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, że podczas spotkań i uroczystości organizowanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe w celu rozpowszechniania w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych oraz publikacji, co tym samym wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób
uczestniczących w wydarzeniach.

Osoby wchodzące na spotkanie lub uroczystość wyrażają zgodę na wykonywanie fotorelacji lub zapisu filmowego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w celu dokumentacji wydarzeń z udziałem Wojewody Wielkopolskiego, Wicewojewody Wielkopolskiego lub przedstawicieli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, co związane jest z prowadzeniem polityki informacyjnej Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, w tym publicznego prezentowania działań organów administracji rządowej, realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz.U. Nr 4, poz. 36) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Osoby, które nie życzą sobie, aby ich wizerunek był utrwalany i  rozpowszechniany w podanych powyżej celach, a nie będą w fotorelacji lub zapisie filmowym stanowić jedynie szczegółu całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, udział w imprezie publicznej lub plenerowej, proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się po zakończonym wydarzeniu do Gabinetu Wojewody Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, pok. 238, tel. 618541941 w celu poinformowania o tym fakcie.

Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym.

Więcej informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu znajduje się na stronie internetowej https://www.poznan.uw.gov.pl/ochrona-danych-osobowych

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 17.07.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.07.2018 - 10:30
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.02.2019 - 11:44