Informacje prasowe

Gostyń był celem pierwszej wizyty terenowej wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk od czasu objęcia przez nią urzędu. Podczas wizyty wojewoda podpisała umowy z włodarzami powiatu gostyńskiego i gminy Gostyń na dofinansowanie realizacji zadań drogowych, a także spotkała się z lokalnymi samorządowcami.

Ministra edukacji Barbara Nowacka na podstawie art. 50 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyznaczyła z dniem 10 stycznia 2024 r. Wiesława Banasia do pełnienia obowiązków Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Decyzja ministry edukacji została podjęta po zasięgnięciu opinii wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk z 9 stycznia 2024 r. Wiesław Banaś będzie pełnił powierzone mu obowiązki do czasu powołania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Premier Donald Tusk  na podstawie art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wyznaczył z dniem 5 stycznia 2024 r. Jacka Szczapa do pełnienia funkcji burmistrza miasta Słupcy do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza.

Edukacja, ochrona środowiska i wzmacnianie roli kobiet w życiu społecznym – to trzy główne obszary, którym chce poświęcić swoją działalność nowa wojewoda wielkopolska. Premier Donald Tusk, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji, powołał z dniem 28 grudnia 2023 r. Agatę Sobczyk na stanowisko wojewody wielkopolskiego. Jest ona pierwszą kobietą obejmującą to stanowisko.

Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje, że z dniem 1 grudnia 2023 r. do wykonywania szczepień przeciw Covid-19 zostały wskazane przychodnie POZ oraz apteki ogólnodostępne, które wystąpią do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych o szczepionki przeciw Covid-19.

Pages