Dziennik nr 98 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 28 czerwca 2004 r.

Nr 98

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1958

nr XIII/81/2004 Rady Gminy Granowo z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych

 
1959

nr XIII/85/2004 Rady Gminy Granowo z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

 
1960

nr XXI/134/2004 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Międzychód

 
1961

nr XXI/137/2004 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulic dla miasta Międzychodu

 
1962

nr XXI/187/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września

 


SPRAWOZDANIA

 
1963

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Konina za 2003 r.

 
1964

wykonanie budżetu gminy Orchowo za rok 2003

 
1965

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2003r.

 
1966

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2003 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 28.06.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 12:22