Dziennik nr 9 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 28 stycznia 2009 r.

Nr 9

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
161

nr XXVII/306/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 
162

nr XXII/181/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 
163

nr XXII/189/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Osieczna

 
164

nr XXII/190/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Osieczna

 
165

nr XXII/195/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej

 
166

nr XXVIII/180/2008 Rady Gminy Piaski z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009

 
167

nr XXIV/181/2008 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/304/2006 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Krzywiń

 
168

nr XIX/142/2008 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 
169

nr XIX/146/2008 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

 
170

nr XIX/150/2008 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr VI/40/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy

 
171

nr XXI/160/2008 Rady Gminy Pępowo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

 
172

nr XXVII/209/2008 Rady Miejskiej w Borku Wlkp. z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009

 
173

nr XIX/116/2008 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009

 
174

nr XXI/155/2008 Rady Gminy Pępowo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009

 
175

nr XXVIII/170/08 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy

 
176

nr XXVI/167/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/78/07 z dnia 31 października 2007r. W sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
177

nr XXVI/168/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/157/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 
178

nr XXVI/169/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej, oraz sposobu jej poboru

 
179

nr XXVI/170/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie

 


UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO

 
180

nr 303/09 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu krotoszyńskiego

 


POROZUMIENIE

 
181

zawarte w dniu 2 stycznia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Dyrektorem Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu

 


OGŁOSZENIA STAROSTÓW

 
182

ogłoszenie Starosty Ostrowskiego w sprawie sprostowania Ogłoszenia Starosty Ostrowskiego informującego o modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy: Miasto Ostrów Wielkopolski

 
183

ogłoszenie Starosty Jarocińskiego z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 
184

ogłoszenie Starosty Rawickiego z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat rawicki w roku 2009

 
185

komunikat Starosty Kaliskiego z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Brzezinach w 2009 r.

 
186

komunikat Starosty Kaliskiego z dnia 12 stycznia 2009r. W sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Opatówku w 2009 r.

 
187

komunikat Starosty Kaliskiego z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Liskowie w 2009 r.

 
188

komunikat Starosty Kaliskiego z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie w 2009 r.

 


SPRAWOZDANIE

 
189

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Środzie Wlkp. za rok 2008

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

 
190

obwieszczenie z dnia 9 stycznia 2009 Komisarza Wyborczego w Kaliszu w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Kępińskiego

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 28.01.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 09:23