Dziennik nr 9 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 stycznia 2003 r.

Nr 9

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
154

nr II/14/02 Rady Gminy Turek z dnia 12 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dzierżązna, dz.190/1

 
155

nr II/15/02 Rady Gminy Turek z dnia 12 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dzierżązna, dz.161/4

 
156

nr II/20/02 Rady Gminy Turek z dnia 12 grudnia 2002 r w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych

 
157

nr II/21/02 Rady Gminy Turek z dnia 12 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2003 rok

 
158

nr II/22/02 Rady Gminy Turek z dnia 12 grudnia 2002 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok

 
159

nr IV/16/02 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 27 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 
160

nr IV/22/02 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia opłaty za składowanie i oczyszczanie nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków w Chrzypsku Wielkim oraz opłaty za składowanie i utylizację nieczystości stałych i płynnych na składowisku w Lężcach

 
161

nr III/26/02 Rady Gminy Kamieniec z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kamieniec

 
162

nr III/33/02 Rady Gminy Kamieniec z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie opłaty administracyjnej

 
163

nr III/34/02 Rady Gminy Kamieniec z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie opłaty targowej

 
164

nr II/16/02 Rady Gminy Krzymów z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie uchwalania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzymów

 
165

nr IV/25/02 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie podatku od środków transportowych

 
166

nr III/21/02 Rady Gminy Nowe Miasto n/Wartą w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Miasto n/Wartą na 2003 rok

 
167

nr III/22/02 Rady Gminy Nowe Miasto n/Wartą w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
168

nr IV/36/02 Rady Gminy Rakoniewice z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie opłaty miejscowej

 
169

nr IV/37/02 Rady Gminy Rakoniewice z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej

 
170

nr III/13/02 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie zmian w Statucie Gminy Rogoźno

 
171

nr IV/46/02 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie budżetu gminy na 2003 rok

 
172

nr III/26/02 Rady Gminy w Wągrowcu z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wągrowiec na 2003 rok

 
173

nr VIII/42/IV/03 Rady Miasta Poznania z dnia 14 stycznia 2003 r w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego w Poznaniu

 


UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
174

nr IV/37/02 z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/646/01 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2001 roku w sprawie budżetu województwa wielkopolskiego na rok 2002

 
175

nr IV/37/02 z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/646/01 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2001 roku w sprawie budżetu województwa wielkopolskiego na rok 2002 w zakresie dokonania uszczegółowienia rocznego planu przychodów i wydatków funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

 


POROZUMIENIE

 
176

aneks nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 8 kwietnia 2002 r pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Gminą i Miastem Odolanów

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

 
177

w Kaliszu z dnia 20 stycznia 2003 r w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej Kalisza

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 30.01.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 11:01