Dziennik nr 89 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 czerwca 2004 r.

Nr 89

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1847

nr XXV/192/2004 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 
1848

nr XVI/112/04 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 10 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku

 
1849

nr XVI/112/04 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 10 maja 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko nr XXXV/244/02 z dnia 22 kwietnia 2002 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy Kłecko dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku

 


POROZUMIENIE

 
1850

zawarte w dniu 6 maja 2004 roku pomiędzy Powiatem Złotowskim a Miastem Złotowem w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Złotowskiego

 


SPRAWOZDANIA

 
1851

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk za 2003 rok

 
1852

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Grodziec za 2003 rok

 
1853

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gostyń za 2003 rok

 
1854

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pogorzela za 2003 rok

 
1855

sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Rakoniewice za rok 2003

 
1856

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i miasta Tuliszków za 2003 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 15.06.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 12:48