Dziennik nr 82 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Prawny
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 4 czerwca 2004 r.

Nr 82

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1705

nr XI/100/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Witkowo na 2004 rok

 
1706

nr XXIX/170/2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie, przy ul. Grzybowej - dz. 479/2-4

 
1707

nr XII/107/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 19 marca 2004 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok

 
1708

nr XVII/175/2004 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu stacji telefonii komórkowej w Kuźnicy Zbąskiej, gmina Rakoniewice

 
1709

nr 98/04/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie" sp. z o.o., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11

 
1710

nr XV/198/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia numerów i granic obwodów głosowania i wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Środa Wielkopolska

 
1711

nr XV/199/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Środa Wielkopolska dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku

 
1712

nr XXI/88/2004 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Okonek

 


SPRAWOZDANIA

 
1713

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2003 rok

 
1714

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2003 rok

 
1715

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Puszczykowo za 2003 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 04.06.2004
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 13:12