Dziennik nr 59 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 11 kwietnia 2003 r.

Nr 59

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1089

nr III/14/02 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 
1090

nr IV/31/2002 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2002 roku w sprawie opłaty administracyjnej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru

 
1091

nr V/34/03 Rady Miasta Czarnkowa z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat targowych

 
1092

nr V/48/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie zasad zwrotu, w części lub w całości wydatków poniesionych na przyznany posiłek, w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z bezpłatnych posiłków

 
1093

nr V/49/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej

 
1094

nr V/50/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

 
1095

nr V/53/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Nowy Tomyśl

 
1096

nr V/54/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw

 
1097

nr 13/2003 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie zasad usytuowania na terenia miasta Wągrowca miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
1098

nr 14/2003 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
1099

nr VI/44/2003 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Rawickiego

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1100

nr OPO-820/736-A/2/2003/III/AS z dnia 1 kwietnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Jarocińskich Fabryk Mebli w Jarocinie

 
1101

nr OPO-820/1723-A/5/2003/II/AS z dnia 1 kwietnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy ciepła dla "Energooptim" Bartkowiak i Wspólnicy w Poznaniu

 
1102

nr OPO-820/253-A/7/2003/II/AK z dnia 1 kwietnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy ciepła dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Środzie Wielkopolskiej

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 11.04.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 08:58