Dziennik nr 44 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 20 marca 2003 r.

Nr 44

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
811

nr VI/38/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003 roku zmieniająca uchwałę nr IV/33/99 z 4 marca 1999 roku w sprawie powołania Gimnazjum i określenia obwodu jego działania

 
812

nr VI/39/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie założenia gimnazjum w Targowej Górce i określenia obwodu jego działania

 
813

nr VI/40/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie założenia gimnazjum w Zasutowie i określenia obwodu jego działania

 
814

nr VI/43/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla

 
815

nr VI/44/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla

 
816

nr VI/45/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla

 
817

nr VI/46/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla

 
818

nr VI/47/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla

 
819

nr VI/48/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla

 
820

nr VI/49/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla

 
821

nr VI/50/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla

 
822

nr VI/51/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla

 
823

nr VI/52/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla

 
824

nr VI/53/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla

 
825

nr VI/54/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla

 
826

nr VI/55/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla

 
827

nr VI/56/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla

 
828

nr VI/57/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla

 
829

nr VI/58/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla

 
830

nr IV/31/2003 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 lutego 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w mieście i gminie Wronki oraz ustalenia ich granic i obwodów

 
831

nr IV/36/2003 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie upoważnienia pracownika do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń z pomocy społecznej

 


POROZUMIENIE

 
832

zawarte w dniu 7 marca 2003 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Średzkiego a Gminą Środa Wielkopolska w sprawie administrowania drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wielkopolska

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 20.03.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 09:34