Dziennik nr 242 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 17 grudnia 2008 r.

Nr 242

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4212

nr XXVII/226/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 października 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę do naliczania podatku rolnego

 
4213

nr XXVII/227/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4214

nr XXVII/228/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4215

nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 
4216

nr XXII/134/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2009 rok

 
4217

nr XXII/135/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2009 rok

 
4218

nr XXII/136/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2009 rok

 
4219

nr XXII/137/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych

 
4220

nr XXII/138/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej na 2009 rok

 
4221

nr XXII/139/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

 
4222

nr XXII/140/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 
4223

nr XX/220/08 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleczew, dodatków stażowego, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także określający tryb i warunki przyznawania nagród

 
4224

nr XXV/116/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowitem do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawionym do alimentów

 
4225

nr XXV/120/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości na terenie Gminy Ostrowite, w których pobiera się opłatę miejscową

 
4226

nr XXV/121/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie opłaty miejscowej na 2009 rok

 
4227

nr 207/XX/08 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 
4228

nr 213/XX/08 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009 rok

 
4229

nr 214/XX/08 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 
4230

nr 215/XX/08 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

 
4231

nr 216/XX/08 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

 
4232

nr XXVI/221/2008 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/174/2008 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 24.06.2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Włodzimirów

 
4233

nr XXIII/148/08 Rady Gminy Brudzew z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, sposobu poboru i terminów jej płatności w 2009 r.

 
4234

nr XXIII/149/08 Rady Gminy Brudzew z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2009 r.

 
4235

nr XXIII/150/08 Rady Gminy Brudzew z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2009 r.

 
4236

nr XXIII/151/08 Rady Gminy Brudzew z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.

 
4237

nr XXIII/155/08 Rady Gminy Brudzew z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzewie do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 
4238

nr XXIII/157/08 Rady Gminy Brudzew z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Brudzew na rok 2009

 
4239

nr XXVII/119/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zasad i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Kramsk

 
4240

nr XXIII/163/08 Rady Gminy Przykona z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
4241

nr XXXI/146/2008 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski w roku 2009

 
4242

nr XXXI/150/2008 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 10:55