Dziennik nr 236 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 31 grudnia 2009 r.

Nr 236

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4342

nr XLI/252/09 Rady Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 października 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 
4343

nr XLI/236/09 Rady Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Dobrzyca należącej do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu 7 października 2008 roku

 
4344

nr XLI/251/09 Rady Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4345

nr XXXI/163/2009 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Jaraczewo

 
4346

nr XL/578/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2010 r.

 
4347

nr XLIV/283/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią usytuowanego w Kępnie, przy ul. Walki Młodych nr 9

 
4348

nr XLIII/309/2009 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania nowych nazw ulic na terenie miasta Krotoszyna i wsi Smoszew

 
4349

nr XL/529/2009 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2010 roku

 
4350

nr XL/530/2009 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

 
4351

nr XL/533/2009 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie systemu miejskiej informacji wizualnej

 
4352

nr XLVIII/461/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły podstawowe i gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych i niepubliczne przedszkola

 
4353

nr XLVIII/464/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

 
4354

nr XLVIII/465/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
4355

nr XLVIII/473/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie Statutu Gminy Jarocin

 
4356

nr XXV/141/2009 Rady Gminy Rychtal z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4357

nr XXV/142/2009 Rady Gminy Rychtal z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
4358

nr XXV/144/2009 Rady Gminy Rychtal z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4359

nr XXV/145/2009 Rady Gminy Rychtal z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie utraty mocy uchwały nr XVI/110/2008 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 października 2008r. W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
4360

nr XXV/146/2009 Rady Gminy Rychtal z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
4361

nr XXXI/156/09 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Godziesze Wielkie na 2010 rok

 
4362

nr XXXI/157/09 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Godziesze Wielkie na 2010 rok

 
4363

nr XXXI/162/09 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wolica

 
4364

nr XXXVI/321/2009 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4365

nr XXXVI/324/2009 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVIII/189/2000 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
4366

nr L/474/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4367

nr L/475/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4368

nr L/476/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia inkasentów

 
4369

nr L/477/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej

 


POROZUMIENIA

 
4370

porozumienie z dnia 18 września 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Rokietnica a Powiatem Poznańskim w sprawie przekazania dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w 2009 r.

 
4371

porozumienie z dnia 18 września 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Pobiedziska a Powiatem Poznańskim w sprawie przekazania dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w 2009 r.

 
4372

porozumienie z dnia 22 września 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Buk a Powiatem Poznańskim w sprawie przekazania dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w 2009 r.

 
4373

porozumienie z dnia 12 października 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Kostrzyn a Powiatem Poznańskim w sprawie przekazania dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w 2009 r.

 
4374

porozumienie z dnia 12 października 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Luboń a Powiatem Poznańskim w sprawie przekazania dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w 2009 r.

 
4375

porozumienie z dnia 12 października 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Tarnowo Podgórne a Powiatem Poznańskim w sprawie przekazania dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w 2009 r.

 
4376

porozumienie z dnia 15 października 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Puszczykowo a Powiatem Poznańskim w sprawie przekazania dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w 2009 r.

 
4377

porozumienie z dnia 21 października 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Kleszczewo a Powiatem Poznańskim w sprawie przekazania dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w 2009 r.

 
4378

porozumienie z dnia 22 października 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Komorniki a Powiatem Poznańskim w sprawie przekazania dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w 2009 r.

 
4379

porozumienie z dnia 22 października 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Swarzędz a Powiatem Poznańskim w sprawie przekazania dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w 2009 r.

 
4380

porozumienie z dnia 28 października 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Mosina a Powiatem Poznańskim w sprawie przekazania dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w 2009 r.

 
4381

porozumienie z dnia 28 października 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Stęszew a Powiatem Poznańskim w sprawie przekazania dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w 2009 r.

 
4382

porozumienie z dnia 4 listopada 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Dopiewo a Powiatem Poznańskim w sprawie przekazania dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w 2009 r.

 
4383

porozumienie z dnia 15 listopada 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Kórnik a Powiatem Poznańskim w sprawie przekazania dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w 2009 r.

 
4384

porozumienie z dnia 30 października 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Kórnik a Powiatem Poznańskim w sprawie powierzenia Gminie Kórnik niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi nr 2472P relacji Radzewice - Kórnik nr 2480P relacji Czmoń - Dąbrowa

 
4385

porozumienie z dnia 30 października 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Dopiewo a Powiatem Poznańskim w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi

 
4386

porozumienie zawarte w dniu 12 listopada 2009 r. pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Pyzdry w sprawie powierzenia Gminie Pyzdry wykonywania zadań publicznych powiatu z zakresu pomocy społecznej

 


KOMUNIKAT STAROSTY

 
4387

komunikat Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie: ustalenia na rok 2010 średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 31.12.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.07.2012 - 13:57