Dziennik nr 213 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 1 grudnia 2008 r.

Nr 213

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3481

nr XXX/188/08 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 października 2008 r. w sprawie określenia na terenie miasta i gminy Buk wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009 oraz poboru tego podatku

 
3482

nr XXX/189/08 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

 
3483

nr XXX/190/08 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 października 2008 r. w sprawie opłaty targowej w roku 2009 oraz poboru tej opłaty

 
3484

nr XXX/191/08 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na rok 2009 terminu płatności oraz poboru tej opłaty

 
3485

nr XXIV/111/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
3486

nr XXIV/112/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 października 2008 r. o zmianie uchwały Nr XIV/62/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 
3487

nr XXIV/113/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 października 2008 r. o zmianie uchwały Nr XXXVII/254/2001 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Sienkiewicza 4

 
3488

nr XXX/158/08 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

 
3489

nr XXX/159/08 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 
3490

nr XXII/150/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

 
3491

nr XXII/151/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 r. w sprawie opłaty targowej

 
3492

nr XXII/153/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

 
3493

nr XXII/154/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009 rok

 
3494

nr XXVI/148/08 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 października 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
3495

nr XXVI/149/08 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 października 2008 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

 
3496

nr XXVI/155/08 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3497

nr XXIII/167/2008 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 21 października 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Powiat Turecki

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3498

informacja nr WCC/311-ZTO-A/540/W/OPO/2008/AJ z dnia 12 listopada dotycząca przedsiębiorcy "MEGAWAT" sp. z o.o. z siedzibą w Rogoźnie w sprawie zmiany podmiotu i zakresu działalności gospodarczej określonego w koncesji na wytwarzanie ciepła

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 01.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 13:20