Dziennik nr 198 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 14 grudnia 2007 r.

Nr 198

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4493

nr XIV/92/2007 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2008 rok

 
4494

nr XIV/93/2007 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2008 rok

 
4495

nr XIV/94/2007 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 października 2007 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2008 rok

 
4496

nr XIX/142/2007 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

 
4497

nr XIX/143/2007 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Oborniki na rok 2008

 
4498

nr X/49/07 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na 2008 rok na obszarze gminy Mieleszyn

 
4499

nr X/50/07 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4500

nr X/51/07 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
4501

nr 71/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
4502

nr 72/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 
4503

nr X/62/2007 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2008

 
4504

nr X/63/2007 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2008

 
4505

nr X/64/2007 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na rok 2008

 
4506

nr X/65/2007 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

 
4507

nr X/66/2007 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2008

 
4508

nr X/67/2007 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w roku 2008

 
4509

nr X/63/2007 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2008

 
4510

nr X/64/2007 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2008

 
4511

nr X/65/2007 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
4512

nr XXII/170/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 
4513

nr XXII/171/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za rok 2008

 
4514

nr XXII/172/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej

 
4515

nr XII/62/2007 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4516

nr XII/63/2007 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Miasta Sulmierzyce

 
4517

nr XIII/93/2007 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008

 
4518

nr XIII/95/2007 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

 
4519

nr XIII/96/2007 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny i kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2008 rok

 
4520

nr XIII/97/2007 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2008

 
4521

nr XIII/98/2007 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2008

 
4522

nr X/58/07 Rady Gminy Powidz z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4523

nr X/59/07 Rady Gminy Powidz z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny kwintala żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2008 roku

 
4524

nr X/60/07 Rady Gminy Powidz z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na

 
4525

nr X/75/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
4526

nr IX/56/07 Rady Gminy Czermin z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008 rok

 
4527

nr IX/57/07 Rady Gminy Czermin z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 
4528

nr IX/64/07 Rady Gminy Czermin z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/2007 Rady Gminy Czermin z dnia 27 września 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej

 
4529

nr IX/66/07 Rady Gminy Czermin z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
4530

nr XI/69/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 207 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego

 
4531

nr XI/79/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 207 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 14.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 08:49