Dziennik nr 192 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 14 grudnia 2007 r.

Nr 192

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4262

nr XVI/147/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 
4263

nr XVI/148/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych

 
4264

nr XVI/149/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego

 
4265

nr XVI/150/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 października 2007 r. w sprawie opłaty targowej

 
4266

nr XVI/1512007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
4267

nr XIII/86/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wągrowca

 
4268

nr X/56/07 Rady Gminy Przygodzice z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego przy podziale

 
4269

nr VIII/53/07 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego z nimi postępowania na terenie Gminy Zakrzewo

 
4270

nr VIII/58/2007 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/170/2006 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedzichowo

 
4271

nr VIII/59/2007 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2008 roku

 
4272

nr VIII/61/2007 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4273

nr VIII/63/2007 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości

 
4274

nr VIII/74/2007 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
4275

nr IX/58/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2008

 
4276

nr IX/59/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
4277

nr IX/60/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2008 rok

 
4278

nr IX/61/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok

 
4279

nr IX/62/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

 
4280

nr IX/63/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzoru załącznika ZN-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - do formularza informacji i deklaracji podatku od nieruchomości

 
4281

nr IX/64/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzoru załącznika ZR-1/B - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - do formularza informacji i deklaracji podatku rolnego

 
4282

nr IX/65/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzoru załącznika ZL-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym - do formularza informacji i deklaracji podatku leśnego

 
4283

nr XIII/79/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 listopada 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie zbywania lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, udzielania bonifikat, rozkładania na raty oraz stosowania umownych stawek oprocentowania

 
4284

nr XII/78/2007 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4285

nr XII/79/2007 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

 
4286

nr XII/80/2007 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 
4287

nr XII/81/2007 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru

 
4288

nr XII/82/2007 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
4289

nr XIII/93/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
4290

nr OPO-4210-46(6)/2007/263/VII/ASz z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin sp. z o.o. z siedzibą w Koninie

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 14.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 09:06