Dziennik nr 181 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 5 grudnia 2007 r.

Nr 181

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4011

nr XIV/62/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 
4012

nr XIV/63/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 października 2007 r. o zmianie uchwały nr XXXVII/254/2001 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Sienkiewicza 4

 
4013

nr XIV/64/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 
4014

nr XIV/66/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania

 
4015

nr XIV/52/07 Rady Gminy w Białośliwiu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
4016

nr XIV/53/07 Rady Gminy w Białośliwiu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4017

nr XIV/54/07 Rady Gminy w Białośliwiu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4018

nr XIV/55/07 Rady Gminy w Białośliwiu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Białośliwie

 
4019

nr XVI/84/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2006-2009 dla Miasta i Gminy Buk"

 
4020

nr XVI/89/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cieśle

 
4021

nr XVI/90/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dakowy Suche

 
4022

nr XVI/91/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dobieżyn

 
4023

nr XVI/92/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dobra-Sznyfin

 
4024

nr XVI/93/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kalwy

 
4025

nr XVI/94/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niepruszewo

 
4026

nr XVI/95/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Otusz

 
4027

nr XVI/96/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szewce

 
4028

nr XVI/97/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wielkawieś

 
4029

nr XVI/98/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wiktorowo-Pawłówko

 
4030

nr XVI/99/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wysoczka-Żegowo

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 05.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 09:33