Dziennik nr 152 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 29 września 2006 r.

Nr 152

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3644

nr XXXIV/198/06 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy

 
3645

nr XXVIII/133/06 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w podziale Gminy Czajków na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu

 
3646

nr XXVIII/138/06 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czajkowie

 
3647

nr XXXII/230/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w podziale Gminy Sieroszewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 
3648

nr XXXII/231/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w podziale Gminy Sieroszewice na stałe obwody głosowania

 
3649

nr XXXV/305/06 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Przygodzice do kategorii dróg gminnych

 
3650

nr XXXV/307/06 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przygodzice

 
3651

nr XXXV/308/06 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przygodzicach

 
3652

nr XXXV/312/06 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr II/11/02 Rady Gminy Przygodzice z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców Sołectw Gminy Przygodzice

 
3653

nr XXVI/135/2006 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie dostosowania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie do przepisów ustawy o finansach publicznych

 
3654

nr XL/168/2006 Rady Gminy Doruchów z dnia 16 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian granic stałych okręgów wyborczych Nr 3 i Nr 4

 
3655

nr XL/169/2006 Rady Gminy Doruchów z dnia 16 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian granic stałych okręgów wyborczych Nr 1 i Nr 2

 
3656

nr XL/170/2006 Rady Gminy Doruchów z dnia 16 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXIII/176/2002 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 27 marca 2002 roku

 


SPRAWOZDANIA

 
3657

zarządzenie nr 166/2006 Wójta Gminy Kaczory z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2005 rok

 
3658

realizacja Budżetu Gminy Krzemieniewo za 2005 rok

 
3659

zarządzenie nr 15/06 Wójta Gminy Wapno z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wapno za 2005 rok

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 29.09.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 10:56