Dziennik nr 147 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 20 września 2006 r.

Nr 147

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3545

nr 179/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Włoszakowice

 
3546

nr 180/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sieraków

 
3547

nr 181/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rydzyna

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3548

nr XXXIII/293/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lutom dla terenu działek o numerach 228/1, 228/3, 228/4, 228/5, 228/6 - gmina Sieraków

 
3549

nr XXXV/316/2006 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gułtowach przy ulicy Kasztanowej, gmina Kostrzyn

 
3550

nr XLIX/294/2006 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych

 
3551

nr XXXVII/510/2006 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu centrum usługowego przy ul. Czerwonego Krzyża w Środzie Wielkopolskiej

 
3552

nr XXXVII/511/2006 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, położonego we wsi Romanowo, gm. Środa Wielkopolska

 
3553

nr XLII/264/06 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łobżenicy

 
3554

nr XLII/307/2006 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie podziału gminy Nowy Tomyśl na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach

 
3555

nr XLIX/390/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy techniczno - produkcyjnej w miejscowości Podpniewki

 
3556

nr XXXIV/181/06 Rady Gminy Lipka z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych w gminie Lipka

 
3557

nr XXXIV/182/06 Rady Gminy Lipka z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Lipka i gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych

 
3558

nr XXXIV/183/06 Rady Gminy Lipka z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipce

 
3559

nr XXXVIII/146/06 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie

 
3560

nr 330/XLII/06 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności przez gminę Wieleń i gminne jednostki organizacyjne

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3561

z dnia 5 września 2006 r. o sprostowaniu błędu

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 20.09.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:11