Dziennik nr 146 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 18 września 2006 r.

Nr 146

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3525

nr 169/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Margonin

 
3526

nr 170/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rakoniewice

 
3527

nr 171/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sławsk, gmina Rzgów

 
3528

nr 172/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skulsk

 
3529

nr 173/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dąbie

 
3530

nr 174/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trzemeszno

 
3531

nr 175/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Strzałkowo

 
3532

nr 176/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żółków, gmina Żerków

 
3533

nr 177/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Raszewy, gmina Żerków

 
3534

nr 178/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Orchowo

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3535

nr LVIII/424/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmian w podziale gminy Swarzędz na obwody głosowania

 
3536

nr LVIII/426/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kruszewnia

 
3537

nr XLVVV/427/2006 Rady miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kruszewnia

 
3538

nr LVIII/608/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/573/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów okręgów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, w wyborach do rad gmin w 2002 r.

 
3539

nr LVIII/609/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/574/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do rad w 2002 r. utworzenia stałych obwodów głosowania

 
3540

nr LVIII/610/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej

 
3541

nr LVIII/612/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Błażejewku

 
3542

nr 304/06 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na rzecz niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych

 


POROZUMIENIE

 
3543

zawarte w dniu 21 sierpnia 2006 r. pomiędzy gminą Trzcianka a gminą Miasteczko Krajeńskie w sprawie zorganizowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego

 


SPRAWOZDANIE

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 18.09.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:14