Dziennik nr 144 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 26 lipca 2010 r.

Nr 144

 

TREŚĆ
Poz.:

2751

nr XXXVI/230/09 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strzałkowo na 2010 rok.

 
2752

nr XXXI/419/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

 
2753

nr XXXI/420/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 
2754

nr XLVII/602/10 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski do stanu faktycznego.

 
2755

nr XLVII/603/10 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 
2756

nr XLVII/608/10 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udostępnienia lokali mieszkalnych na zasadzie podnajmu, wynajętych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski od Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim.

 
2757

nr XLVI/209/10 Rady Gminy Łęka Opatowska na okręgi wyborcze ,ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.

 


POROZUMIENIE

 
2758

zawarte w dniu 13 maja 2010 roku pomiędzy Powiatem Rawickim a Powiatem Gostyńskim w sprawie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 


KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
2759

z dnia 24 maja 2010 roku o adresie strony internetowej na której zamieszczone zostają zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ,terminie ,od którego zmiany są stosowane oraz zakresie zmian wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów.

 


SPRAWOZDANIA

 
2760

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za rok 2009.

 
2761

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2009 rok.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 26.07.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 24.06.2012 - 14:03