Dziennik nr 142 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 11 września 2006 r.

Nr 142

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3471

nr XL/297/2006 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części centrum miasta Nowy Tomyśl, dla działek o numerach ewidencyjnych 892 ( część ), 893/5 ( część ), 893/2, 895/1, 895/4, 896/23 (część ), 896/5, 896/6, 896/21, 896/22 i 898/1 ( część )

 
3472

nr LIV/465/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działek o nr ewid.: 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5

 
3473

nr XXXVI/329/2006 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru aktywizacji gospodarczej w miejscowości Glinka Duchowna, gmina Kostrzyn

 
3474

nr LIV/326/06 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/274/02 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie podziału gminy Międzychód na okręgi wyborcze

 
3475

nr LV/477/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Suchym Lesie na terenie działki o nr ewid. 404/2

 
3476

nr LVIII/613/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Skrzynkach, gm. Kórnik dla działek nr 159/6 i 160/5

 
3477

nr LVI/462/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie zatwierdzania zarządzenia porządkowego dotyczącego wprowadzenia zakazu używania wody dla celów innych niż bytowe

 
3478

nr XLII/695/2006 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

 


SPRAWOZDANIA

 
3479

zarządzenie nr 147/06 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2005

 
3480

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brodnica za 2005 rok

 
3481

wykonanie budżetu gminy Ostrów Wielkopolski za rok 2005

 

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 11.09.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:23