Dziennik nr 137 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 1 września 2006 r.

Nr 137

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3356

nr LII/382/05 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę gospodarczo-przemysłową na działkach o numerach geodezyjnych 956, 957/3, 957/4, 957/5, 960, 1239/3 położonych w miejscowości Oborniki

 
3357

nr XXXVI/196/2006 Rady Gminy Pępowo z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pępowo

 
3358

nr XXXVIII/179/2006 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jutrosin

 
3359

nr XLII/280/2006 Rady miejskiej w Bojanowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojanowo

 
3360

nr XLI/222/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie

 
3361

nr XLVI/319/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Zachód-Centrum

 
3362

nr XLVI/321/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krobia

 
3363

nr XLVI/323/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
3364

nr 283/XLIV/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

 
3365

nr 285/XLIV/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

 


POROZUMIENIE

 
3366

nr DI.III.0723/166/06 zawarte w dniu 28 czerwca 2006 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem i Gminą Mikstat w sprawie realizacji zadania przebudowy drogi wojewódzkiej

 


SPRAWOZDANIA

 
3367

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mosina za rok 2005

 
3368

zarządzenie nr 178/06 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wyrzysk za 2005 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 01.09.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:35