Dziennik nr 134 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 24 sierpnia 2006 r.

Nr 134

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3265

nr LI/305/2006 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Komorniki, w obrębie działek nr ewid. gruntu 1566 do 1568; od 1577 do 1580, od 1592 do 1594; od 1602 do 1606; od 1616 do 1221; od 1624 do 1630; 1633 do 1658; 1701; 1702; 1705 do 1708

 
3266

nr XXVIII/183/2006 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych gminy i jednostek organizacyjnych gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego uprawnionych

 
3267

nr XLII/348/2006 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wolsztynie

 
3268

nr XLII/351/2006 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Wolsztyn

 


UCHWAŁY SKŁADÓW ORZEKAJACYCH REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
3269

nr SO-172/3-P/Ka/06 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Bralin

 
3270

nr SO-169/3-P/Ka/06 w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Mycielin

 
3271

nr 75/SO-7/P/2006/Ko z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Miłosław

 
3272

nr SO-11/1-D/P/Ln/2006 z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozy kształtowania się długu publicznego gminy Grodzisk Wlkp.

 
3273

nr SO-20/12/P/Ln/2006 z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego

 
3274

nr SO-0951/144p/14/Pi/06 z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Burmistrza Rogoźna nr 58/6 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia prognozy spłaty długu gminy Rogoźno w latach 2006-2013

 
3275

nr SO.-0951/193/18/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Nowe Miasto nad Wartą

 
3276

nr SO.-0951/156p/12/Pi/2006 z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu przedstawionej w zarządzeniu nr 24/Fn/2006 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia prognozy spłaty kwoty długu gminy miejskiej Chodzież na lata 2006-2024

 
3277

nr 76/SO-7/P/2006/Ko z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Kołaczkowo

 
3278

nr SO.-0951/192/16/2006 z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Brodnica

 
3279

nr SO-10/3-C/P/2006/Ln z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Śrem

 
3280

nr SO 171/3-D/Ka/06 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Bralin deficytu budżetowego na rok 2006

 
3281

nr SO 170/3-D/Ka/06 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Mycielin deficytu budżetowego na rok 2006

 
3282

nr 90/SO-7/D/2006/Ko z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Brudzew

 
3283

nr 91/SO-7/D/2006/Ko z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Miłosław

 
3284

nr SO-11/1-D/D/Ln/2006 z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Grodzisk Wlkp.

 
3285

nr SO-20/18/D/Ln/2006 z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ( Jutrosin )

 
3286

nr SO-11/8-C/D/Ln/2006 z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Kamieniec

 
3287

nr SO-11/2-B/D/Ln/2006 z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Kościana

 
3288

nr SO-10/6-A/D/2006/Ln z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ( Leszno )

 
3289

nr SO-20/19/D/Ln/2006 z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ( Pakosław )

 
3290

nr SO-11/13-A/D/Ln/2006 z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przez gminę Rawicz

 
3291

nr SO-10/14-A/D/2006/Ln z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ( Święciechowa )

 
3292

nr SO-10/11-C/D/2006/Ln z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Zbąszyń

 
3293

nr SO.0951/183/18/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Niechanowo

 
3294

nr SO.0951/152d/14/Pi/06 z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Chodzież nr III/22/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na 2006 rok

 
3295

nr SO.0951/150d/12/Pi/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr 219/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2006 rok

 
3296

nr SO.0951/184/15/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Łubowo

 
3297

nr SO.0951/188/15/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Pobiedziska

 
3298

nr SO.-0951/147d/13/Pi/06 z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy w Tarnówce nr XXIX/185/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 
3299

nr SO.-0951/151d/13/Pi/06 z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Wągrowiec nr XXXIV/260/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wągrowiec na 2006 rok

 
3300

nr SO.-0951/146d/13/Pi/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miasta i Gminy Wysoka nr XLIII/272/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na 2006 rok

 
3301

nr SO.-0951/145d/12/Pi/06 z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr XXXI/223/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2006

 
3302

nr SO 181/2-D/Ka/06 z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Rozdrażew deficytu budżetowego na rok 2006

 
3303

nr SO-0951/194/18/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Nowe Miasto nad Wartą

 
3304

nr 96/SO-8/D/2006/Ko z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2006 rok

 
3305

nr 94/SO-5/D/2006/Ko z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2006 rok

 
3306

nr 97/SO-8/D/2006/Ko z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Turek na 2006 rok

 
3307

nr SO.-0951/155d/12/Pi/06 z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr XXXIX/367/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2006 rok

 
3308

nr SO.-0951/154d/14/Pi/06 z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miasta Czarnków nr XLIX/309/06 z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok

 
3309

nr 98/SO-7/D/2006/Ko z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Kołaczkowo

 
3310

nr SO.-0951/153d/13/Pi/06 z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Wągrowcu nr 23/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

 
3311

nr 183/4-D/Ka/06 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Łęka Opatowska deficytu budżetowego na rok 2006

 
3312

nr SO-0951/196/18/2006 z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Opalenica

 
3313

nr SO-0951/189/18/2006 z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Mieścisko

 
3314

nr SO-10/8-B/D/2006/Ln z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ( Krzywiń )

 
3315

nr SO-10/12-B/D/2006/Ln z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Lwówek

 
3316

nr SO 184/3-D/Ka/06 z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Perzów deficytu budżetowego na rok 2006

 
3317

nr SO.-0951/199/16/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Rokietnica

 
3318

nr SO.0951/198/15/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Tarnowo Podgórne

 
3319

nr SO.-0951/204/16/2006 z dni a 27 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania de4ficytu budżetu gminy Suchy Las

 
3320

nr SO.-0951/195/15/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Środa Wlkp.

 
3321

nr SO-0951/190/15/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo

 
3322

nr SO-0951/202/18/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Sieraków

 


SPRAWOZDANIA

 
3323

zarządzenie nr 6/2006 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

 
3324

sprawozdanie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok

 
3325

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2005

 

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 24.08.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:40