Dziennik nr 133 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 23 sierpnia 2006 r.

Nr 133

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3248

nr 162/06 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rogoźno

 
3249

nr 163/06 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Borek Wielkopolski

 
3250

nr 164/06 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Otorowo, gmina Szamotuły

 
3251

nr 165/06 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kotlin

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3252

nr XXXV/266/06 Rady Gminy Kościan z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska

 
3253

nr XXXV/267/06 Rady Gminy Kościan z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stary Lubosz

 
3254

nr XXXI/151/06 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzemieniewo

 
3255

nr XXXVII/211/06 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka - fragment miasta Miejska Górka

 
3256

nr XXXVIII/340/06 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rawicz

 
3257

nr XLII/292/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielenie innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania do tego uprawnionych

 
3258

nr XLII/294/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp.

 
3259

nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
3260

nr XLII/298/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

 
3261

nr L/308/06 Rady Miejskiej Czempinia z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu

 
3262

nr XXX/195/2006 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Świerczyna

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
3263

nr XLVII/765/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/699/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie: Budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2006

 


OBWIESZCZENIE

 


WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3264

z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu spółek wodnych województwa wielkopolskiego, którym Wojewoda Wielkopolski przydzielił dotację w 2006 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 23.08.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:42