Dziennik nr 125 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 11 sierpnia 2006 r.

Nr 125

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3063

nr XLIII/658/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmian w podziale miasta Kalisza na stałe obwody głosowania

 
3064

nr XLIII/659/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmian w podziale miasta Kalisza na okręgi wyborcze

 
3065

nr XLII/182/2006 Rady Gminy Olszówka z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Olszówce

 
3066

nr XLII/183/2006 Rady Gminy Olszówka z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 
3067

nr 227/06 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Osiek Mały

 
3068

nr 230/06 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 14 czerwca 2006 roku o nadaniu nazw ulicom w Osieku Małym

 
3069

nr XLVI/226/06 Rady Gminy Brudzew z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
3070

nr XLVI/227/06 Rady Gminy Brudzew z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, sposobu poboru i terminów jej płatności

 
3071

nr XLVI/228/06 Rady Gminy Brudzew z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany statutu Gminy Brudzew

 
3072

nr XLVI/229/06 Rady Gminy Brudzew z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzewie

 
3073

nr XLVI/231/06 Rady Gminy Brudzew z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie podziału Gminy Brudzew na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 
3074

nr XLVI/232/06 Rady Gminy Brudzew z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Brudzew

 
3075

nr XLVI/233/06 Rady Gminy Brudzew z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

 
3076

nr XLVI/172/2006 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Kawęczyn i utworzenia samorządowej instytucji kultury

 
3077

nr XXXV/207/06 Rady Gminy w Kole z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat w zakresie usuwania odpadów komunalnych na terenie Gminy Koło

 
3078

nr XXXV/209/06 Rady Gminy w Kole z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole

 
3079

nr XXXV/210/06 Rady Gminy w Kole z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Powiercie

 
3080

nr XXXIV/359/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania nazwy rondu w Stęszewie

 
3081

nr XXXVI/330/06 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie podziału gminy i miasta Kleczew na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 
3082

nr XXXVIII/201/06 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 
3083

nr XXXVIII/202/06 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Turek

 
3084

nr XXXVIII/424/06 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie nadania nazwy skwerowi zieleni w m. Turku

 
3085

nr XXXV/199/2006 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ceków Kolonia

 
3086

nr XXXV/206/2006 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w podziale Gminy Ceków Kolonia na stałe obwody głosowania

 
3087

nr XXVI/200/06 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

 
3088

nr XXXII/201/2006 Rady Gminy Granowo z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

 
3089

nr XLIV/510/2006 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Kazimierz Biskupi

 
3090

nr XLIV/511/2006 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie podziału gminy Kazimierz Biskupi na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 11.08.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:53