Dziennik nr 124 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 10 sierpnia 2006 r.

Nr 124

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3050

nr 152/06 z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szamotuły

 
3051

nr 153/06 z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Budzyń

 
3052

nr 154/06 z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzymów

 
3053

nr 155/06 z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mosina-Puszczykowo

 
3054

nr 156/06 z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rzgów

 
3055

nr 157/06 z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Doruchów

 
3056

nr 158/06 z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Turek

 
3057

nr 159/06 z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ostroróg

 
3058

nr 160/06 z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Śrem

 
3059

nr 161/06 z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Przykona

 


SPRAWOZDANIA

 
3060

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Międzychód za 2005 r.

 
3061

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Słupca za 2005 rok

 


sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za rok 2005

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 10.08.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:55