Dziennik nr 122 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 8 sierpnia 2006 r.

Nr 122

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2999

nr XLI/414/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno-usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10 położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
3000

nr XLIII/231/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Grodzisku Wielkopolskim

 
3001

nr XLIII/232/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
3002

nr SO-0951/180/16/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Rokietnica

 
3003

nr SO 166/3-D/Ka/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Koźminek deficytu budżetowego na rok 2006

 
3004

nr 11/3-A/D/Ln/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ( Poniec )

 
3005

nr 84/SO-8/D/2006/Ko z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Babiak

 
3006

nr SO 174/2-D/Ka/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Blizanów deficytu budżetowego na rok 2006

 
3007

nr 86/SO-8/D/2006/Ko z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Sompolno

 
3008

nr 85/SO-8/D/2006/KO z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Wierzbinek

 
3009

nr 87/SO-6/D/2006/Ko z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Kazimierz Biskupi

 
3010

nr SO 175/4-D/Ka/06 z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Mikstat deficytu budżetowego na rok 2006

 
3011

nr SO-180/3-D/Ka/06 z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Baranów deficytu budżetowego na rok 2006

 
3012

nr 88/SO-8/D/2006/KO z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Grodziec

 
3013

nr SO 179/1-D/Ka/06 z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Kalisz-Miasto na prawach powiatu deficytu budżetowego na rok 2006

 
3014

nr 89/SO-5/D/2006/Ko z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Konina

 
3015

nr SO.-0951/185/16/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Gniezno

 
3016

nr SO-0951/142d/12/Pi/2006 z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Zlotów nr XLIV/347/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Złotów na 2006 r.

 
3017

nr SO-20/16/D/Ln/2006 z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Kościan

 


SPRAWOZDANIA

 
3018

zarządzenie nr 106/06 Wójta Gminy Babiak z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Babiak za 2005 rok

 
3019

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chocz za 2005 rok

 
3020

zarządzenie nr 772/2006 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Piły za 2005 rok

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 08.08.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:58