Dziennik nr 108 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 4 lipca 2008 r.

Nr 108

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2003

nr XIII/105/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koźminie Wlkp. w rejonie ul Łącznej, Poznańskiej, M. Kopernika i torem kolejowym.

 
2004

nr XVII/128/2008 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Dąbie.

 
2005

nr XVII/129/2008 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Dąbie pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

 
2006

nr XVII/132/2008 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie : przyjęcia " Programu opieki nad zabytkami miasta i gminy Dąbie na lata 2008 - 2011"

 


OGŁOSZENIE STAROSTY WĄGROWIECKIEGO

 
2007

ogłoszenie Starosty Wągrowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku, w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w 2008 roku.

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2008

OPO-4210-26(5)/2008/1287/IX/ASz z dnia 18 czerwca 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Elektrociepłownię Kalisz-Piwonice Spółka Akcyjna z siedziba w Kaliszu

 


SPRAWOZDANIA

 
2009

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kotlin za rok 2007.

 
2010

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pępowo za 2007 rok.

 
2011

zarządzenie nr 1 / 2008 Wójta Gminy Skulsk z dnia 14 marca 2008 roku. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skulsk za 2007 rok.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 04.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 23.07.2012 - 22:10