2022

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz zgodnie z zarządzeniem nr 5/07 paragraf 8.1 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 9.02.2007 r. w sprawie postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu podaje się do wiadomości, że w 2022 roku nie została odnotowana działalność lobbingowa w zakresie wykonywanych prac.

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 21.04.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 21.04.2023 - 10:53
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.04.2023 - 10:55