2016

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz zgodnie z zarządzeniem nr 5/07 paragraf 8.1 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 9.02.2007 r. w sprawie postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu podaje się do wiadomości, że w 2016 roku nie została odnotowana działalność lobbingowa w zakresie wykonywany prac.

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 21.02.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 21.02.2017 - 11:41
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.03.2018 - 11:13