2015

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (odnośnik zewnętrzny) oraz zgodnie z zarządzeniem nr 5/07 paragraf 8.1 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 9.02.2007 r. w sprawie postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu podaje się do wiadomości, że w 2015 roku nie została odnotowana działalność lobbingowa w zakresie wykonywany prac.

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 01.04.2016
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.02.2017 - 11:40