Zgłoszenie dotyczące budowy sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266 w miejscowościach Bilczew i Kramsk, działki nr 325, obręb 0014 Kramsk Pole, nr 413, obręb Dębicz, jedn. ewid. 301005_2 Kramsk

Treść archiwalna

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 28.09.2020 do 28.10.2020
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 28.09.2020
Osoba publikująca: Małgorzata Kręglewska-Stolarska
Data publikacji: 28.09.2020 - 13:34
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kręglewska-Stolarska
Data aktualizacji: 29.10.2020 - 00:05