Zgłoszenie dotyczące budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV oraz rozbiórki sieci napowietrznej nn-0,4 kV, działki nr ewid. 290/1 i 335, obręb 0001 Borek Wlkp., jedn. ewid. 300401_4 Borek Wlkp. - miasto

Treść archiwalna

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 12.10.2020 do 12.11.2020
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 12.10.2020
Osoba publikująca: Małgorzata Kręglewska-Stolarska
Data publikacji: 12.10.2020 - 13:12
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kręglewska-Stolarska
Data aktualizacji: 13.11.2020 - 00:05