Zgłoszenie budowlane o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV, w pasie drogowym drogi ekspresowej S5, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr. ewid.: 596/8, ...

Treść archiwalna

... 793/12, 793/18, 793/20, obręb 0004 Lasocice, jedn. ewid. 301305_2 Święciechowa.

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 23.10.2020 do 23.11.2020
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 23.10.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 23.10.2020 - 12:17
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.11.2020 - 00:05