Informacja o zgłoszeniu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE, w pasie drogowym drogi krajowej nr 92, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1400, obręb 0012 Bolewice, jedn. ewid.: 301503_2 Miedzichowo

Treść archiwalna

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 16.12.2021 do 17.01.2022
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 16.12.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 16.12.2021 - 08:14
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.01.2022 - 00:05